SIEF, delovna skupina BASE: Bodies, Affects, Senses and Emotions (telesa afekti, čuti in čustva)

SIEF, delovna skupina BASE: Bodies, Affects, Senses and Emotions (telesa afekti, čuti in čustva)
3. delavnica, Ljubljana, Slovenija, 4.–5. junij 2020 

Lokacija: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti 

 

3. delavnica BASE bo priložnost za predstavitev in diskusijo o delu, ki ga trenutno opravljajo članice in člani delovne skupine ter drugi raziskovalci, ki se pri svojih raziskavah osredotočajo na telo, afekte, čute in čustva.

Zato vabimo raziskovalke in raziskovalke s področja humanistike, katerih delo se z različnih vidikov (zgodovinski, sinhroni itd.) navezuje na delo skupine BASE, da se prijavite z 20-minutnimi predstavitvami. Še posebej spodbujamo prijaviteljice in prijavitelje predstavitev, ki se osredotočajo na “kolektivna postajanja” – afektivno politiko v času svetovnih uporov.

Povzetek (največ 300 besed) in življenjepis (največ 100 besed) do ponedeljka, 3. februarja 2020, pošljite na: ahofman@zrc-sazu.si in basewg@siefhome.org.

 

 

Organizatorka delavnice:
dr. Ana Hofman, ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije

 Organizacijski odbor:

dr. Ana Hofman, ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije
dr. Martin Pogačar, ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije
Teja Komel, ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije