BASE delovna skupina SIEF (International Society for Ethnology and Folklore): Telesa, afekti, čuti in čustva 3. delavnica v Ljubljani, 4. in 5. junij 2020

BASE delovna skupina SIEF (International Society for Ethnology and Folklore): Telesa, afekti, čuti in čustva
3. delavnica v Ljubljani, bo 4. in 5. junija 2020

Kraj: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Tretja BASE delavnica želi predstaviti raziskave, ki jih opravljajo članice in člani delovne skupine in drugi raziskovalke_ci, katerih raziskave so osredotočene na telo, afekte, čute in čustva.

K sodelovanju vabimo 20-minutne predstavitve znanstvenic_kov iz polja umetnosti, humanističnih in drugih ved, ki se osredotočajo na telesa, afekte, čustva, čute iz različnih vidikov (iz diahrone in sinhrone perspektive, itd.). Posebej pozdravljamo predstavitve, ki se osredotočajo na »kolektivna postajanja” – afektivno politiko v času svetovnih uporov.

Predloge z največ 300 besedami, ki jih spremlja življenjepis z največ 100 besedami, pričakujemo do ponedeljka, 3. februarja 2020 na e-pošto: ahofman@zrc-sazu.si in na basewg@siefhome.org.

Organizator_ke delavnice v Ljubljani :
Dr. Ana Hofman, dr. Martin Pogačar, Teja Komel Klepec (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU)

Ana Hofman on decoloniality and ethnomusicology

Ana Hofman v debati o dekolonialnosti in etnomuzikologiji z: Naila Ceribašić, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb; Regina F. Bendix, Institute for Cultural Anthropology/European Ethnology, Göttingen, Germany; Olga Pashina, State Institute for Art Studies, Moscow, Russia; Timothy Rice, Department of Ethnomusicology, University of California, Los Angeles, USA; Jonathan P. J. Stock, Department of Music, University College Cork, Ireland

Članek je dostopen na tej povezavi.

Ana Hofman – SINGing, SOCIALizing, SELForganizing: An insight into an engaged Viennese music collective

It is the evening of 11 December in Vienna’s 15th district, and I am sitting with Jana, Lejla, and Šarlot, eagerly awaiting the screening of a documentary about a unique community choir on the occasion of its fourth anniversary. We are in Brunnengasse, known as a migrant district of Vienna, at the AU Gallery, which is starting to crowd with men, women, and children of all ages and various ethnicities, all of them warmly greeting each other. In this setting, through the documentary and a public rehearsal that soon began, I became acquainted with a most interesting Viennese singing collective, the 29th of November Choir. Vienna is a city known for its music, and one can expect many different musical networks, organizations, and professional bodies. And yet the choir members, many of whom I met at the documentary screening, do not perceive themselves as musicians at all. Rather, they claim radical amateurism, musical self-education, and self-organization. Why?

Več tukaj.

Alenka Bartulović, Afektivna gostoljubnost: sevdalinka in nove politike solidarnosti v Sloveniji

Konec oktobra je v okviru Erasmus+ učiteljske izmenjave na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Univerzi v Zadru predavala doc. dr. Alenka Bartulović, ki je med drugim govorila o zamišljanju bodočnosti v povojnem Sarajevu in o vlogi glasbe pri antinacionalističnem aktivizmu. V drugem predavanju je predstavila raziskavo o afektivnosti in političnosti bosanske glasbe v Ljubljani.

 

14. kongres Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF)

Na 14. kongresu Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF) z naslovom »Slediti spremembe: Refleksije o spreminjajočem se svetu« (Track Changes: Reflecting on a Transforming World), sta Ana Hofman in Mojca Kovačič v panelu Affect and atmospheres in the ethnographic betweenpredstavili referat z naslovom »Affective politics in a time of political exhaustion: a sonic view« in predstavili projekt GAP. Panel sta organizirali Deborah Kapchan (New York University) and Birgit Abels (Georg August University Göttingen), članici SIEF-ove Delovne skupine Telo, afekti, čuti in čustva (Working Group on Body, Affects, Senses, and Emotions (BASE)).

Več o panelu: https://nomadit.co.uk/conference/sief2019/p/7120

Projektna skupina se je ob tej priložnosti pridružila SIEF-ovi Delovni skupine in tudi sodelovala na sestanku.

Preberi več “14. kongres Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF)”