Project team at Loud Memories, Turbo Folks: Mapping Sound, Image and Remembrance in the Post-Yugoslav Space

Two days in mid-September, the 16 and the 17, were an opportunity to hear a number of excellent presentations by a diverse group of researchers at the Loud Memories, Turbo Folks: Mapping Sound, Image and Remembrance in the Post-Yugoslav Space International Symposium September. 

The symposium, attended by our project team members, was driven by the desire to engage with the question how images, sounds, and memories (re)invent traditions, histories, and spaces of political intervention? The organisers, the Center for Cultural and Religious Studies, Faculty of Social Sciences, University of

Ljubljana (CPKR, FDV (UL)), and the MGLC – International Centre of Graphic Arts, forwarded the question of what are the cultural dynamics and the affective charges of the post-Yugoslav condition? How do they travel across various media and across the borders of various posttransitional peripheries?

Preberi več “Project team at Loud Memories, Turbo Folks: Mapping Sound, Image and Remembrance in the Post-Yugoslav Space”

BASE delovna skupina SIEF (International Society for Ethnology and Folklore): Telesa, afekti, čuti in čustva 3. delavnica v Ljubljani, 4. in 5. junij 2020

BASE delovna skupina SIEF (International Society for Ethnology and Folklore): Telesa, afekti, čuti in čustva
3. delavnica v Ljubljani, bo 4. in 5. junija 2020

Kraj: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Tretja BASE delavnica želi predstaviti raziskave, ki jih opravljajo članice in člani delovne skupine in drugi raziskovalke_ci, katerih raziskave so osredotočene na telo, afekte, čute in čustva.

K sodelovanju vabimo 20-minutne predstavitve znanstvenic_kov iz polja umetnosti, humanističnih in drugih ved, ki se osredotočajo na telesa, afekte, čustva, čute iz različnih vidikov (iz diahrone in sinhrone perspektive, itd.). Posebej pozdravljamo predstavitve, ki se osredotočajo na »kolektivna postajanja” – afektivno politiko v času svetovnih uporov.

Predloge z največ 300 besedami, ki jih spremlja življenjepis z največ 100 besedami, pričakujemo do ponedeljka, 3. februarja 2020 na e-pošto: ahofman@zrc-sazu.si in na basewg@siefhome.org.

Organizator_ke delavnice v Ljubljani :
Dr. Ana Hofman, dr. Martin Pogačar, Teja Komel Klepec (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU)

“Affection of Sounds and Politics in South-Eastern Europe: Challenges and Perspectives” – EASA, konferenca 2020

The panel will touch affection of sounds and politics in SE Europe in the widest anthropologically relevant aspects: from sound studies to anthropology of music and dance. It will especially theorize cross-sections of art and politics, work and leisure, affect and defiance, past and the present.

https://easaonline.org/conferences/easa2020/panels#8758

Preberi več ““Affection of Sounds and Politics in South-Eastern Europe: Challenges and Perspectives” – EASA, konferenca 2020″

Alenka Bartulović, Afektivna gostoljubnost: sevdalinka in nove politike solidarnosti v Sloveniji

Konec oktobra je v okviru Erasmus+ učiteljske izmenjave na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Univerzi v Zadru predavala doc. dr. Alenka Bartulović, ki je med drugim govorila o zamišljanju bodočnosti v povojnem Sarajevu in o vlogi glasbe pri antinacionalističnem aktivizmu. V drugem predavanju je predstavila raziskavo o afektivnosti in političnosti bosanske glasbe v Ljubljani.

 

14. kongres Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF)

Na 14. kongresu Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF) z naslovom »Slediti spremembe: Refleksije o spreminjajočem se svetu« (Track Changes: Reflecting on a Transforming World), sta Ana Hofman in Mojca Kovačič v panelu Affect and atmospheres in the ethnographic betweenpredstavili referat z naslovom »Affective politics in a time of political exhaustion: a sonic view« in predstavili projekt GAP. Panel sta organizirali Deborah Kapchan (New York University) and Birgit Abels (Georg August University Göttingen), članici SIEF-ove Delovne skupine Telo, afekti, čuti in čustva (Working Group on Body, Affects, Senses, and Emotions (BASE)).

Več o panelu: https://nomadit.co.uk/conference/sief2019/p/7120

Projektna skupina se je ob tej priložnosti pridružila SIEF-ovi Delovni skupine in tudi sodelovala na sestanku.

Preberi več “14. kongres Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF)”

Panel na srečanju Združenja etnomuzikologov, Albuquerque, 2018

Raziskovalki in raziskovalec, ki prihajajo iz različnih okolij globalne neoliberalne periferije (bivša Jugoslavija, religiozno-nacionalistična Indija, post-konfliktna Kolumbija), so razpravljali o političnih učinkih glasbe in zvoka v okoljih politične brezplodnosti. Osredotočili so se na vprašanja kako glasba in zvok intervenirajo, ali so soudeleženi, v politični atmosferi, ki jo afektivno strukturira apatija, izčrpanost in vdaja.

Preberi več “Panel na srečanju Združenja etnomuzikologov, Albuquerque, 2018”