Mojca Kovačič – Creating Atmospheric Coherence through Commemorative Rituals, Singing Partisan Songs, and Rehearsed (Ustvarjanje atmosferske koherentnosti skozi komemorativne rituale, petje partizanskih pesmi in vadeni afekt)

V reviji Narodnja umjetnost je objavljen članek Mojce Kovačič, Creating Atmospheric Coherence through Commemorative Rituals, Singing Partisan Songs, and Rehearsed Affect (https://hrcak.srce.hr/267009), ki predstavlja vidike afektivne atmosfere v kontekstu obeleževanja dogodkov druge svetovne vojne v postsocialistični Sloveniji. Poseben poudarek je na vlogi partizanskih pesmi pri vzpostavljanju odnosov med preteklostjo in sedanjostjo, ki je obravnavana z vidika izkušenj pevcev  podeželskega pevskega zbora. Individualne pripovedi so razkrile notranjo dinamiko doživljanja vsakega pevca med petjem partizanskih pesmi ter vlogo, ki jo imajo pri tem kolektivni spomin, preteklost, zgodovina, politika in osebne pripovedi. Izkušnje pevcev so tudi podlaga za preizpraševanje konceptov koherence v okviru teorije afektivnih atmosfer.