Rajko Muršič: Afektivne in politične razsežnosti jugoslovanske popularne glasbe, sklop predavanj, Bern 2019

V tednu med 14. in 16. 10. 2019 je Rajko Muršič izvedel kratek sklop predavanj na temo Afektivnih in političnih razsežnosti jugoslovanske popularne glasbe. Predavanja so potekala v okviru skupnega magistrskega študija iz socialne antropologije Creole/Kreol – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi na Inštitutu za socialno antropologijo Filozofsko-zgodovinopisne fakultete Univerze v Bernu (Universität Bern, Philosophisch-historische Fakultät, Institut für Socialanthropologie).

Predavanja so obsegala izbrane teme iz antropologije popularne glasbe (in kulture) v Jugoslaviji z vidika njenih afektivnih in političnih perspektiv, skoraj tri desetletja po njenem razpadu. Avtor je na kratko predstavil zgodovino zgodnjega (predvojnega) jazza v Jugoslaviji in Sloveniji, razvoj povojne jugoslovanske popevke (šlagerja) in etno-popa ter jugoslovanski rok šestdesetih in sedemdesetih let. Predavanja so se dotaknila tudi glasbenih prizorišč na območju nekdanje Jugoslavije in Slovenije od štiridesetih let dalje in različnih širših tem, ki obsegajo družbene, politične in estetske razsežnosti popularne glasbe, med katere sodijo tudi pristnost in njeni razredni temelji. Predavatelj se je namenil posebno pozornost razvoju popularne glasbe z vidika njenih margin in njenih povezav s transformacijami vsakdanjega življenja na območju.