Ana Hofman, Partizanske pesmi na zaslonu: afektivni arhiv antifašizma, predavanje

Ana Hofman je predavala na Inštitutu za Slavistiko, Univerza na Dunaju

In this talk, I examine how affective power of collective singing (and listening) of partisan songs is an essential aspect of the construction of Yugoslav revolutionary subjectivity. I draw on my long-term research on the genre of partisan songs, its affective politics during Yugoslav socialism and its afterlife in the post-Yugoslav societies. Looking at the iconic soundtracks from the partisan films Bitka na Neretvi (1969) and Užička Republika (1974), I observe the affective encounters produced by and through the auditory experience of partisan songs as a main tool for portraying collective revolutionary becomings. The fact that partisan songs are “born” in the moment of struggle and resistance suffuses them with a particular drive or spirit that triggers the songs’ mobilizing force and enables mobilization on various somatic, sensorial, emotional and cognitive levels. For this reason, they are not employed in the films as a tool for mediating a particular set of ideas and values, but are primarily as affectively imbued sonic objects. In other words, affective power of collective singing and listening is used to portray the emergent revolutionary sense of collectivity as highly somatic and affective experience. In this talk, I first examine the historical discourses of the affective power of partisan songs with an emphasis on their collective authorship, performance, mediation and circulation. In the second part, I engage with complex overlapping histories and memories of the antifascist struggle, resistance, and revolution as condensed in an aural experience that is capable of transmitting a spirit of the moment of Yugoslav partisan struggle with all its revolutionary exceptionality.

Alenka Bartulović, Afektivna gostoljubnost: sevdalinka in nove politike solidarnosti v Sloveniji

Konec oktobra je v okviru Erasmus+ učiteljske izmenjave na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Univerzi v Zadru predavala doc. dr. Alenka Bartulović, ki je med drugim govorila o zamišljanju bodočnosti v povojnem Sarajevu in o vlogi glasbe pri antinacionalističnem aktivizmu. V drugem predavanju je predstavila raziskavo o afektivnosti in političnosti bosanske glasbe v Ljubljani.

 

SIEF, delovna skupina BASE: Bodies, Affects, Senses and Emotions (telesa afekti, čuti in čustva)

SIEF, delovna skupina BASE: Bodies, Affects, Senses and Emotions (telesa afekti, čuti in čustva)
3. delavnica, Ljubljana, Slovenija, 4.–5. junij 2020 

Lokacija: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti 

  Preberi več “SIEF, delovna skupina BASE: Bodies, Affects, Senses and Emotions (telesa afekti, čuti in čustva)”

Rajko Muršič: Afektivne in politične razsežnosti jugoslovanske popularne glasbe, sklop predavanj, Bern 2019

V tednu med 14. in 16. 10. 2019 je Rajko Muršič izvedel kratek sklop predavanj na temo Afektivnih in političnih razsežnosti jugoslovanske popularne glasbe. Predavanja so potekala v okviru skupnega magistrskega študija iz socialne antropologije Creole/Kreol – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi na Inštitutu za socialno antropologijo Filozofsko-zgodovinopisne fakultete Univerze v Bernu (Universität Bern, Philosophisch-historische Fakultät, Institut für Socialanthropologie).

Preberi več “Rajko Muršič: Afektivne in politične razsežnosti jugoslovanske popularne glasbe, sklop predavanj, Bern 2019”

Ana Hofman, “Antifašizem, aktivizem in politike preteklosti po Jugoslaviji” predavanje na Univerzi Bucknell, Center za humanistiko, ZDA, 13. 11. 2019

 

Ana Hofman  13. novembra 2019 predavala na Centru za humanitiko Univerze Bucknell s temo  “Antifašizem, aktivizem in politike preteklosti po Jugoslaviji”

Preberi več “Ana Hofman, “Antifašizem, aktivizem in politike preteklosti po Jugoslaviji” predavanje na Univerzi Bucknell, Center za humanistiko, ZDA, 13. 11. 2019″

XXXV. srečanje Evropskega seminarja etnomuzikologov “Uprizarjanje telesa” (“Performing Bodies”)

Projektna skupina se je udeležila XXXV srečanja Evropskega seminarja etnomuzikologov “Uprizarjanje telesa” (“Performing Bodies”), ki je potekalo v času od 3-7 September 2019, na Oddelku za glasbo, Durham University, UK.

Izledke svojih raziskav so predstavili na skupnem panelu “Sounds, Bodies and Affects in Music Performing and Listening,” ki ga je vodil Martin Stokes, Kings College London.

Preberi več “XXXV. srečanje Evropskega seminarja etnomuzikologov “Uprizarjanje telesa” (“Performing Bodies”)”

Okrogla miza »Sound survivals: affective structures of musical (self)care and solidarity across borders« na 45. konferenci ICTM (11.–17. julij 2019, Bangkok, Tajska)

This roundtable explored whether, when and how music and sound can contribute to practices of (self) care that oppose bodily and mental exhaustion, and structural feelings of social disintegration.

 

Sodelujoči: Marko Kölbl (University of Music and Performing Arts Vienna), Evrim Hikmet Öğüt (Mimar Sinan Fine Arts University), Ana Hofman (Slovenian Academy of Sciences and Arts), Tom Western (University of Oxford)

Preberi več “Okrogla miza »Sound survivals: affective structures of musical (self)care and solidarity across borders« na 45. konferenci ICTM (11.–17. julij 2019, Bangkok, Tajska)”

Šesti simpozij ICTM-ove študijske skupine za večglasno glasbo

Na simpoziju ICTM-ove skupine za večglasno glasbo (Sarajevo, BIH, 23. – 26. 9. 2019), ki je v eni izmed predlaganih tem obravnaval čustva in estetske izkušnje v glasbenih praksah, je Mojca Kovačič predstavila referat z naslovom Čustvene in afektivne izkušnje v kolektivnem petju (Emotional and affective experiences of the collective singing), v katerem je predstavljala teoretska izhodišča in metodološke izzive za raziskave čustev in afektov, ki jih izzove kolektivno petje.

Program in povzetki

 

 

Mednarodni simpozij z naslovom ZVOK, PESEM, POLITIČNOST

Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Glasbenonarodopisni inštitut in Inštitut za kulturne in spominske študije), Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae ter KED Folk Slovenija so z združenimi močmi organizirali mednarodni simpozij z naslovom ZVOK, PESEM, POLITIČNOST, ki je potekal v Ljubljani pod okriljem festivala Noči v stari Ljubljani od 29. do 31. avgusta.

Preberi več “Mednarodni simpozij z naslovom ZVOK, PESEM, POLITIČNOST”

14. kongres Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF)

Na 14. kongresu Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF) z naslovom »Slediti spremembe: Refleksije o spreminjajočem se svetu« (Track Changes: Reflecting on a Transforming World), sta Ana Hofman in Mojca Kovačič v panelu Affect and atmospheres in the ethnographic betweenpredstavili referat z naslovom »Affective politics in a time of political exhaustion: a sonic view« in predstavili projekt GAP. Panel sta organizirali Deborah Kapchan (New York University) and Birgit Abels (Georg August University Göttingen), članici SIEF-ove Delovne skupine Telo, afekti, čuti in čustva (Working Group on Body, Affects, Senses, and Emotions (BASE)).

Več o panelu: https://nomadit.co.uk/conference/sief2019/p/7120

Projektna skupina se je ob tej priložnosti pridružila SIEF-ovi Delovni skupine in tudi sodelovala na sestanku.

Preberi več “14. kongres Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF)”