Šesti simpozij ICTM-ove študijske skupine za večglasno glasbo

Na simpoziju ICTM-ove skupine za večglasno glasbo (Sarajevo, BIH, 23. – 26. 9. 2019), ki je v eni izmed predlaganih tem obravnaval čustva in estetske izkušnje v glasbenih praksah, je Mojca Kovačič predstavila referat z naslovom Čustvene in afektivne izkušnje v kolektivnem petju (Emotional and affective experiences of the collective singing), v katerem je predstavljala teoretska izhodišča in metodološke izzive za raziskave čustev in afektov, ki jih izzove kolektivno petje.

Program in povzetki

 

 

Mednarodni simpozij z naslovom ZVOK, PESEM, POLITIČNOST

Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Glasbenonarodopisni inštitut in Inštitut za kulturne in spominske študije), Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ustanova Imago Sloveniae ter KED Folk Slovenija so z združenimi močmi organizirali mednarodni simpozij z naslovom ZVOK, PESEM, POLITIČNOST, ki je potekal v Ljubljani pod okriljem festivala Noči v stari Ljubljani od 29. do 31. avgusta.

Preberi več “Mednarodni simpozij z naslovom ZVOK, PESEM, POLITIČNOST”

14. kongres Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF)

Na 14. kongresu Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF) z naslovom »Slediti spremembe: Refleksije o spreminjajočem se svetu« (Track Changes: Reflecting on a Transforming World), sta Ana Hofman in Mojca Kovačič v panelu Affect and atmospheres in the ethnographic betweenpredstavili referat z naslovom »Affective politics in a time of political exhaustion: a sonic view« in predstavili projekt GAP. Panel sta organizirali Deborah Kapchan (New York University) and Birgit Abels (Georg August University Göttingen), članici SIEF-ove Delovne skupine Telo, afekti, čuti in čustva (Working Group on Body, Affects, Senses, and Emotions (BASE)).

Več o panelu: https://nomadit.co.uk/conference/sief2019/p/7120

Projektna skupina se je ob tej priložnosti pridružila SIEF-ovi Delovni skupine in tudi sodelovala na sestanku.

Preberi več “14. kongres Mednarodne zveze za etnologijo in folkloro (SIEF)”

Nova knjiga: Demokratizacija od spodaj (Delibašić, Nikolić, Vasiljević)

Izšla je knjiga Demokratizacija odozdo: formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i MakedonijiI (Demokratizacija od spodaj: oblikovanje in delovanje novih družbenih gibanj v Srbiji in Makedoniji), ki so jo napisali Balša Delibašić, Sara Nikolić in Jelena Vasiljević.

Knjiga (pdf) je dostopna tukaj: https://goo.gl/Q1iCjX,
Angleški povzetek pa tukaj: https://goo.gl/7AWWcq.

 

Panel na srečanju Združenja etnomuzikologov, Albuquerque, 2018

Raziskovalki in raziskovalec, ki prihajajo iz različnih okolij globalne neoliberalne periferije (bivša Jugoslavija, religiozno-nacionalistična Indija, post-konfliktna Kolumbija), so razpravljali o političnih učinkih glasbe in zvoka v okoljih politične brezplodnosti. Osredotočili so se na vprašanja kako glasba in zvok intervenirajo, ali so soudeleženi, v politični atmosferi, ki jo afektivno strukturira apatija, izčrpanost in vdaja.

Preberi več “Panel na srečanju Združenja etnomuzikologov, Albuquerque, 2018”