New book: Democratisation from below (Delibašić, Nikolić, Vasiljević)

Balša Delibašić, Sara Nikolić and Jelena Vasiljević  published a book, Demokratizacija odozdo: formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji(Democratisation from below: formation and workings of new social movements in Serbia and Macedonia).

Free book (pdf) available here: https://goo.gl/Q1iCjX.

English summary available here: https://goo.gl/7AWWcq.